จากของเล่น คือ ของเล่นแหลมคม , ของเล่นอุดตันหลอดลม , ความแรง , ของเล่นที่มีล้อ  และของเล่นหลายชนิดยังส่งผลเรื้อรังต่อสุขภาพ ดังนั้น ควรเลือกซื้อของเล่น  ‘ของเล่นทำให้เด็กไทยต้องบาดเจ็บปีละกว่า ๑๒,๐๐๐ ราย (ข้อมูลจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยการบาดเจ็บทั่วไปที่มี มอก. ๖๘๕-๒๕๔๐ นอกจากนี้ต้องดูคำเตือนและซื้อให้เล่นอย่างเหมาะสมตามวัยอีกด้วย  

ข้อเท็จจริง

          ๑. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้คำนิยาม “ของเล่น” คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ และทำให้เด็กอายุไม่เกิน ๑๔ ปีเล่น  ซึ่งควบคุมในเรื่องวัสดุที่ใช้ทำ ลักษณะทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะแบบ คุณลักษณะทางเคมี (ปริมาณโลหะหนัก) และคุณลักษณะด้านการติดไฟ โดยครอบคลุมของเล่นทุกประเภท รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับของอื่น  ทั้งนี้ ของเล่นทุกชนิดจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น หรือ มอก. ๖๘๕-๒๕๔๐

 

          ๒. ของเล่นทำให้เด็กไทยต้องบาดเจ็บปีละกว่า ๑๒,๐๐๐ ราย (ข้อมูลจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)และรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม  ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อว่าของเล่นทำให้เด็กบาดเจ็บมากกว่านั้น ตัวเลข ๑๒,๐๐๐ ราย คงเฉพาะมาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล และมีอาการมาก แต่เชื่อว่ามีเด็กส่วนหนึ่งที่บาดเจ็บไม่รุนแรงและไม่ได้มาโรงพยาบาล

          ๓. การบาดเจ็บทั่วไปจาก “ของเล่น” มีดังนี้

                    – ของเล่นแหลมคม ทิ่ม แทง ทะลุ ทำให้เกิดบาดแผลตามร่างกาย และอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ลูกดอก

 

                    – ความแรง เช่น ปืนอัดลม ปืนของเล่นชนิดต่างๆ ที่ใช้ยิง พบได้ตั้งแต่รอยฟกช้ำดำเขียวบริเวณผิวหนัง หรือโดนอวัยวะสำคัญ

                    – ของเล่นอุดตันหลอดลม เช่น ของเล่นชิ้นเล็กๆหรือของเล่นชิ้นใหญ่ที่แตกหัก โดยปีหนึ่งมีเด็กที่เสียชีวิตจากการเอาของเล่นเข้าปากแล้วสำลักประมาณ ๘๐ คน

                    – หนีบ กด บด ทับ เช่น ของเล่นที่มีรูแล้วเด็กสอดนิ้วเข้าไปได้

                    – ของเล่นที่มีล้อ เช่น รองเท้าสเก็ต สกู๊ตเตอร์ จักรยาน

                    – ของเล่นหลายชนิดส่งผลเรื้อรังต่อสุขภาพ เช่น ของเล่นที่มีผลต่อการได้ยิน มีเสียงดังเกินค่ามาตรฐานกำหนด (๘๕ เดซิเบล) หรือสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานกำหนด (๙๐ มก./กก.)

          ๔. จากการสุ่มตรวจของเล่นราคาถูกในท้องตลาดล่าสุดจำนวน ๕๖๐ ชิ้น พบของเล่น ๘% มีสารตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานกำหนด ส่วนของเล่นที่มีความแหลมคมพบ ๑๘% ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งแสดงว่าอย่างน้อยของเล่นที่ราคาถูกอีก ๘๐% ยังมีความปลอดภัย จึงไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้อของเล่นราคาแพงเสมอไป

 

                                                  

๕. การเลือกซื้อของเล่นให้แก่เด็ก ควรเลือกซื้อของเล่นที่มี มอก. ๖๘๕-๒๕๔๐

 

 

ก่อนในขั้นต้น นอกจากนี้ต้องดูคำเตือน และซื้อให้เล่นอย่างเหมาะสมตามวัย                                        

                                                        

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s